Huurprijzen

Volkstuinvereniging ‘Eigen Hof’ in Hendrik Ido Ambacht verhuurt alleen tuinen aan mensen die woonachtig zijn in Zwijndrecht of Hendrik Ido Ambacht.

De contributie en inschrijfgeld dienen vooraf te worden voldaan. U ontvangt hiervoor een factuur.

Bij het indienen van het inschrijvingsformulier gaan wij ervanuit dat u de verplichtingen, en voorwaarden accepteert ,zoals omschreven staan in de statuten, het huishoudelijk reglement  en de algemene gedragsregels van de vereniging. Het eerste jaar is een proefjaar. Indien niet voldaan wordt aan de verplichtingen en de algemene gedrags- en verenigingsregels niet worden nagekomen kan het bestuur het lidmaatschap eenzijdig beëindigen.

Tarieven 2023

A. Inschrijfgeld:           eenmalig     -> € 10,00
B. Contributie zonder tuin*:      per jaar     -> € 15,00
C. Contributie met tuin:        per jaar     -> € 50,00
D. Gezinslidmaatschap/pp:       per jaar     -> € 50,00
E. Grondhuur:             per jaar/per m2  -> € 0,88
F. Sleutelgeld en borg**:       eenmalig     -> € 75,00
G. Extra sleutel:           per stuk     -> € 25,00

Onder B* is bedoeld niet gezinsleden (ander huisadres) die meetuinen met hoofdhuurder

Sleutelgeld en borg** wordt terugbetaald bij beëindiging lidmaatschap, na inlevering van de sleutel(-s) en bij oplevering van een schone en lege tuin.

Onder D is bedoeld ‘Gezinslidmaatschap leden’ wonende op hetzelfde adres.

De grondhuur wordt bepaald door het aantal m2 tuingrond met een toeslag voor bijvoorbeeld gezamenlijke paden. Over de berekeningen van de tuinoppervlakte en toeslag e.d. kan niet worden gediscussieerd.

Het toewijzen van een tuin gebeurt in volgorde van datum inschrijving en na de beoordeling van de aanvraag door het bestuur.